Прийняття закону «Про порядок утворення, ліквідації районів» перетворить райадміністрації із супротивників на прибічників реформ - Ганущак

22.06.2017 Верховна рада України зареєструвала Проект Закону про порядок утворення, ліквідації районів, встановлення і зміни їх меж № 6636. Метою прийняття Законопроекту є формування раціонального субрегіонального рівня адміністративно-територіального устрою відповідно до положень Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, затвердженої КМУ (№333 від 01.04.2014).

Авторами виступили депутати від різних фракцій: Федорук Микола, Мельник Сергій, Ледовських Олена, Бойко Олена, Река Андрій,Амельченко Василь, Пташник Вікторія, Дехтярчук Олександр, Зубач Любомир, Гуляєв Василь, Шкрум Альона, Бурбак Максим.

 

Проблема – застарілі радянські норми

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», об’єднана територіальна громада отримує прямі міжбюджетні відносини у випадку визнання її спроможною. В цьому випадку об’єднані територіальні громади створюють свої виконавчі структури для здійснення повноважень, визначених законом.

Але практика впровадження закону свідчить про велику нестачу кваліфікованих кадрів для виконання цих повноважень на належному рівні.  І в той же час в районі, на території якого створюється така об’єднана територіальна громада, як правило залишаються декілька територіальних громад, які не прийняли рішення об’єднатись з іншими територіальними громадами, говориться в пояснювальній записці до законопроекту.

Тому у виконавчому органі районної ради – районній державній адміністрації - зберігаються структури, які забезпечують надання соціальних послуг для таких територіальних громад. При цьому навантаження на працівників таких структур є дуже низьким. Таким чином спостерігається нераціональне використання кадрових та фінансових ресурсів, що подекуди викликає соціальну напругу.

Також подальше впровадження реформи наштовхується на прямий чи прихований спротив з боку районних рад, які внаслідок об’єднання втрачають свої владні повноваження. Навіть у випадку, якщо об’єднані територіальні громади повністю покривають район, ліквідація районних рад, які по суті позбуваються своїх функцій, суперечитиме Конституції. В той же час ліквідація таких районів без їх приєднання до інших районів суперечить принципу повсюдності виконавчої влади.

Законодавство у сфері адміністративно-територіального устрою досі регулюється Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року № 1654-Х “Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., № 12, ст. 179), норми якого не відповідають принципам децентралізації влади.

Крім цього, практика вирішення питання адміністративно-територіального устрою через постанови Верховної Ради України входить в протиріччя з потребами регулювання ряду питань, які стосуються виконавчої влади, зокрема, міжбюджетних відносин

 

Реорганізація районів

Тож, є потреба законодавчого врегулювання реорганізації районів.

Цим законопроектом визначено форми реорганізації районів – об’єднання районів шляхом ліквідації одного з них, зміна меж між районами без ліквідації одного з них та створення нового району шляхом надання нової назви району. Всі ці форми реорганізації районів передбачають подібний формат відповідного закону, а саме: визначення переліку територіальних громад, які входять в район (райони), перелік районів, які ліквідуються ( в разі об’єднання районів), адміністративний центр (центри) району (районів).

Встановлено умови, при яких відбувається об’єднання районів, які свідчать про те, що навантаження на органи виконавчої влади є нераціональним і тому таке об’єднання є виправданим.

Разом з тим, депутати районних рад, які представляють інтереси виборців району, який ліквідовується, продовжуватимуть виконання своїх представницьких функцій шляхом їх кооптації в районну раду району, до якого приєднується територія ліквідованого району. Голова районної ради району, що ліквідовується, стає заступником голови районної ради об’єднаного району. Така районна рада здійснює свої повноваження до наступних чергових місцевих виборів.

Межі об’єднаного району визначаються по зовнішніх межах територіальних громад, які входять до складу такого району.

Оскільки зміни в адміністративно-територіальному устрої вимагають перебудови діяльності всіх виконавчих структур на території, відповідні законопроекти повинні узгоджуватись з політикою уряду. Тому законопроектом передбачається, ініціатор подання такого законопроекту повинен обов’язково подавати із законопроектом висновок уряду щодо доцільності реорганізації, передбаченої таким законопроектом.

Законопроектом визначається також порядок врегулювання майнових питань, які виникають внаслідок реорганізації районів.

Юрій Ганущак, експерт Проектного офісу секторальної децентралізації